De fysiske egenskaber af Magnesium Oxide

March 9
De fysiske egenskaber af Magnesium Oxide

Magnesiumoxid, også kendt som magnesia, er et naturligt forekommende stof, der findes i metamorfe bjergarter. Den kemiske formel af magnesiumoxid er MgO, hvilket betyder at det indeholder en magnesium atom og et oxygenatom, som danner en ionisk binding. Magnesiumoxid har en bred vifte af anvendelser og kan findes i en række private og industrielle elementer, herunder antacida, afføringsmidler og kosttilskud.

Udseende

Magnesiumoxid er hygroskopisk. Hygroskopiske stoffer absorberer vandmolekyler spontant når de udsættes for luft. En velkendt stof, der udviser denne egenskab er sukker. Magnesiumoxid fysiske tilstand ved stuetemperatur er en hvid, lugtfrit pulver.

pH og Opløselighed

Magnesiumoxid har en høj pH-værdi på 10,3, hvilket betyder at det er meget grundlæggende. Dette gør det en stor syreneutraliserende, da det kan neutralisere mavesyren i en dårlig mave. Magnesiumoxid er svagt opløseligt i vand ved 0,0086 g pulver pr 100 ml vand.

Smeltepunkt og Kogepunkt

Denne forbindelse har en ekstremt høj smeltepunkt ved 5.072 grader Fahrenheit og et højt kogepunkt ved 6.512 grader Fahrenheit.

Sikkerhedsoplysninger

Magnesiumoxid er brændbart og er en relativt sikker kemikalie med en National Fire Protection Association rating på 1. Udsættelse for magnesiumoxid kan have nogle potentielle bivirkninger, herunder øjenirritation og næse irritation. Hvis du indånder det, gå ud for at få frisk luft. Skyl dine øjne, hvis du tage kontakt med magnesiumoxid, og slid øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj, hvis du håndterer det.


relaterede artikler