Analyse Work Safety

August 23

Ifølge den amerikanske Occupational Safety and Health Administration, arbejdsgiverne er ansvarlige for at sikre arbejdsmiljøet fra farer så medarbejderne kan udføre deres job sikkert. Gennemførelse af en arbejde sikkerhedsanalyse er en effektiv måde at identificere og fjerne kendte farer.

Miljøfare

Arbejde sikkerhedsmæssige analyser udført af en organisations sikkerhed eller risiko manager og udføres for at undersøge arbejdsplads for miljøfarer. Mange iagttagere udtænke checklister specifikke sikkerhedsrisici at kigge efter, såsom elektriske farer eller slip-og-fald farer. Eksempler på elektriske farer omfatter flossede ledninger, defekt elektrisk udstyr eller generatorer, der kunne overophede.

ydeevne farer

Arbejdssikkerhed analyser ikke blot inspicere arbejdsmiljøet, men de vurderer også de opgaver, som medarbejderne udfører på en regelmæssig basis. Tunge løft er et eksempel på en jobfunktion, der kan forårsage skader eller ulykker. Som sådan kan denne aktivitet inspiceres for at sikre medarbejdere gør ophævelsen har den rette uddannelse til at gøre det sikkert.

Ergonomisk farer

Arbejde sikkerhedsmæssige analyser bør vurdere arbejdsstation ergonomi, da en ergonomisk forkert stol eller arbejdsstation kan forårsage kontoransatte oplever muskuloskeletale smerter. Arbejdsstationen skal oprettes på en måde, der gør det muligt at medarbejderen til at udføre sine opgaver komfortabelt og sikkert.


relaterede artikler